1 Primer
V podjetju je že postavljena telefonska centrala, povezana v Telekom omrežje in računalniško omrežje povezano v internet. Za rešitev telefoniranja po nižjih cenah preko internet omrežja iz obstoječih analognih telefonov uporabimo VOIP vmesnik. Obstoječo telefonsko centralo preko VOIP vmesnika povežemo z računalniškim omrežjem in internetom. Pri klicanju v tujino preko analognih telefonov, VOIP vmesnik preusmeri na internet omrežje in s tem pretvori analogno linijo v digitalno. Možen priklop več vmesnikov ali VOIP telefonov

2 Primer
Poslovna enota podjetja je povezana v internet omrežje in preko VOIP telefona je omogočeno klicanje v tujino po nižjih cenah. Poleg tega pa sedež podjetja in poslovna enota lahko med seboj telefonirata brezplačno. Možno je tudi prevezovanje klicev iz sedeža podjetja na poslovno enoto in klic iz poslovne enote v stacionarno omrežje preko sedeža podjetja.

3 Primer
V domačem okolju namestimo VOIP telefonski aparat in telefoniramo preko internet omrežja v sedež podjetja in poslovno enoto brezplačno. Možno je tudi prevezovanje klicev iz sedeža podjetja na poslovno enoto in domače okolje in klic iz poslovne enote v stacionarno omrežje preko sedeža podjetja.

4 Primer
Nahajamo se nekje v tujini na poslovnem sestanku in potrebujemo klicati partnersko podjetje v Sloveniji. Preko SoftPhone programske opreme in povezave v internet kličemo sedež podjetja. Preko sedeža podjetja se preusmerimo na lokalno slovensko telefonsko omrežje. Prednost je v tem, da preko interneta iz tujine brezplačno kličemo v sedež podjetja hkrati pa nas preko VOIP vmesnika na sedežu podjetja preveže v lokalno slovensko omrežje in klici se obračunajo po cenah za klice v slovenskem omrežju. Možno je tudi prevezovanje klicev med sedežem podjetja, poslovno enoto, domačem okolju in klici iz tujine v stacionarno omrežje preko sedeža podjetja. Neposredni klici iz tujine preko SoftPhone programske opreme v Slovensko omrežje na katerokoli številko po ugodni ceni.

5 Primer
Poslovna enota 2 z povečanim obsegom in sicer gre za računalniško omrežje in analogno telefonijo, katero zopet preko VOIP vmesnika povežemo z internet omrežjem. Klici med poslovnimi enotami in sedež podjetja so brezplačni.

6 Primer
Tuja telefonska omrežja sprejemajo naše klice preko interneta in jih povezujejo z lokalnimi omrežji. Dodatno znižanje stroškov pa predstavlja tudi zakup telefonske številke v državi, katero v največkrat kličemo oz. iz katere nas poslovni partner pogosto kliče. Prednost je v tem, da podjetja v želeni državi kličejo na lokalno zakupljeno telefonsko številko, preko te pa je izvedena preusmeritev na internet omrežje in na VOIP telefon oz. vmesnik na sedežu podjetja. V želeni državi se enkratno plača priključek telefonske številke in mesečna najemnina zakupljene številke. Obračunajo se klici po lokalnem omrežju države v kateri imamo zakupljeno številko. Klici med zakupljeno številko v želeni državi in sedežem podjetja v Sloveniji pa so brezplačni